top of page

RECALL HEALING

Eğitimlerim

“Recall”; geri çağırma, hatırlama anlamlarına gelen bir sözcük. “Healing” ise iyileşme, şifa anlamına geliyor. “İyiliği geri çağırma” da diyebileceğimiz Recall Healing’i modern tıptaki tedavileri destekleyen bir terapi sistemi olarak tanımlayabiliriz. Bu sistem, çeşitli hastalık semptomlarının, aslında geçmişte bilince yerleşen travmaların bir dışa vurumu olduğunu ve asıl sebebi bilindiğinde her hastalığın tedavi edilebileceğini savunuyor.

Eğitimlerim

Şubat 2022

GILBERT RENAUD & PINAR GOGULAN

5-7 Şubat 2021

GILBERT RENAUD

2007-2014

University Name

RECALL HEALING 2-3 MODÜL EĞİTİMİ

RECALL HEALING 1. MODÜL

This is your Education description. Concisely describe your degree and any other highlights of your studies. Make sure to include relevant skills, accomplishments, and milestones gained. Don’t forget to adjust the timeframe in the subtitle.

Get in Touch

123-456-7890 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page