top of page

ŞAMANİZM

Eğitimlerim

pexels-roman-odintsov-11760484.jpg

Şamanizm, uygulayıcısı olarak görülen şamanın, trans gibi değişmiş bir bilinç durumu yardımıyla ruhlar dünyasıyla irtibat kurabildiğine inanılan bir inanç sistemidir.[1] Ruhlar dünyasıyla olan bu irtibatın ana amacı, ruhlar veya manevi enerjileri fiziksel dünyaya yönlendirerek onlardan şifa, kehanet veya başka türlü bir yardım almaktır.

Şamanizm, her din veya inançta olduğu gibi zaman ve mekana bağlı olarak çeşitli kültürlerden etkilenmiştir. Bu yüzden tek ve müstakil bir Şamanizm tanımına bağlı kalmak hatalı olacaktır; ancak istisnaların her zaman olabileceğini göz önünde bulundurarak şöyle bir genelleme yapabiliriz: Şamanizm olgusunun merkezinde, ruhlar ve katmanlar (dünyalar) arasındaki aracı rolü bulunan bir şamanın olduğu bir inanç sistemidir. Özellikle eski dönemlerde yaşamış insanlarının dünya ve evren algısının bu rolde katkısı büyüktür.

Eğitimler

 2017 - 2018

KÜBRA SAATÇİOĞLU

Kasım 2016

PAUL TERREL

Ocak 2017

PAUL HUBBERT

LAİKA ŞAMANİZMİ, MUNAY Kİ İNİSYONLARI VE UYGULAYICILIĞI EĞİTİMİ

INITIATION TO ADULTHOOD, SHAMSNIC TRANING

HOLOGRAPHIC SOUND HEALING & INNER BALANCE ADVANCED TRAINING

Get in Touch

123-456-7890 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page